• Недорубова, д. 21 (н)
  коммерческий объект
  от 6,6 млн i
 • Дмитровское шоссе, д. 86 (н)
  коммерческий объект
  от 16,1 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 14,8 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 7 (н)
  коммерческий объект
  от 21,0 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 3 (н)
  коммерческий объект
  от 18,4 млн i
 • Зеленоград, корп. 2044 (н)
  коммерческий объект
  от 12,3 млн i
 • Туристская, д. 25, корп. 5 (н)
  коммерческий объект
  от 8,2 млн i
 • Авиаторов, д. 5, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 11,4 млн i
 • Авиаторов, д. 5, корп. 4 (н)
  коммерческий объект
  от 15,0 млн i
 • Авиаторов, д. 5, корп. 5 (н)
  коммерческий объект
  от 8,2 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 4 (н)
  коммерческий объект
  от 21,1 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 9 (н)
  коммерческий объект
  от 13,7 млн i
 • Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 (н)
  коммерческий объект
  от 3,6 млн i
 • Радужная, д. 22, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 15,6 млн i
 • Недорубова, д. 24 (н)
  коммерческий объект
  от 10,1 млн i
 • Кастанаевская, д. 50, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 132,3 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 5 (н)
  коммерческий объект
  от 21,5 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 8 (н)
  коммерческий объект
  от 19,9 млн i
 • Ясный проезд, д. 12, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 4,3 млн i
 • Дмитрия Ульянова, д. 23, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 46,9 млн i
 • Старомарьинское шоссе, д. 13 (н)
  коммерческий объект
  от 18,6 млн i
 • Полярная, д. 13, корп. 4 (н)
  коммерческий объект
  от 8,1 млн i
 • Недорубова, д. 27 (н)
  коммерческий объект
  от 16,5 млн i
 • Стартовая, д. 3 (н)
  коммерческий объект
  от 21,5 млн i
 • Селигерская, д. 26, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 12,5 млн i
 • Авиаторов, д. 5, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 11,5 млн i
 • Авиаторов, д. 5, корп. 3 (н)
  коммерческий объект
  от 8,3 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 6 (н)
  коммерческий объект
  от 20,5 млн i
 • Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 10,2 млн i
 • Базовская, д. 15, корп. 11 (н)
  коммерческий объект
  от 14,5 млн i
 • Туристская, д. 12, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 6,2 млн i
 • Зеленоград, корп. 108 (н)
  коммерческий объект
  от 4,1 млн i
 • Краснобогатырская, д. 7 (н)
  коммерческий объект
  от 23,7 млн i
 • Садовническая, д. 80 (н)
  коммерческий объект
  от 18,1 млн i
 • Генерала Глаголева, д. 15, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 24,2 млн i
 • Хлобыстова, д. 10, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 25,3 млн i
 • Изюмская, д. 53, корп. 3 (н)
  коммерческий объект
  от 6,1 млн i
 • Русанова проезд, д. 11 (н)
  коммерческий объект
  от 10,9 млн i
 • Молодогвардейская, д. 24 (н)
  коммерческий объект
  от 24,3 млн i
 • Ясный проезд, д. 32, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 8,5 млн i
 • Ясный проезд, д. 32 (н)
  коммерческий объект
  от 8,9 млн i
 • Вернадского проспект, д. 61, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 9,3 млн i
 • Дмитровское шоссе, д. 169, корп. 1 (н)
  коммерческий объект
  от 7,5 млн i
 • Молодцова, д. 31, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 7,9 млн i
 • Дмитровское шоссе, д. 169, корп. 5 (н)
  коммерческий объект
  от 6,8 млн i
 • Бескудниковский бульвар, д. 27, корп. 4 (н)
  коммерческий объект
  от 8,7 млн i
 • Дмитровское шоссе, д. 169, корп. 7 (н)
  коммерческий объект
  от 8,5 млн i
 • Дежнева проезд, д. 30 (н)
  коммерческий объект
  от 15,1 млн i
 • Дмитровское шоссе, д. 169, корп. 8 (н)
  коммерческий объект
  от 10,2 млн i
 • Истринская, д. 3, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 19,7 млн i
 • Дмитровское шоссе, д. 169, корп. 9 (н)
  коммерческий объект
  от 11,2 млн i
 • Сосинская, д. 6 (н)
  коммерческий объект
  от 5,1 млн i
 • Русанова проезд, д. 7 (н)
  коммерческий объект
  от 7,8 млн i
 • Милашенкова, д. 3, корп. 2 (н)
  коммерческий объект
  от 20,6 млн i
 • Липчанского, д. 9 (н)
  коммерческий объект
  от 11,0 млн i
 • Лобачевского, д. 6 (н)
  коммерческий объект
  от 14,6 млн i